نشست جبهه مردمی انقلاب اسلامی بایگانی | پایگاه خبری اوجا تبریز
  • دبیر جامعه اسلامی کارگران استان آذربایجانشرقی
    اصول گرایان بر پایه درک عمیق از شرایط موجود، درکنار هم ایستاد ه اند.
  • جعفری دبیرجامعه اسلامی کارگران استان آذربایجانشرقی که در نخستین نشست سراسری جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی شرکت کرده بود گفت: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برای گشودن راه وهموارکردن بستر حضور مردم درانتخابات سال ۹۶نقش مهم راایفاء خواهند نمود.
CLOSE
CLOSE