مهار تورم بایگانی | پایگاه خبری اوجا تبریز
  • گزارش اقتصادی
    مهار نقدینگی آری، افزایش نرخ سود خیر
  •  «افزایش نرخ سود بانکی» در حالی به عنوان یک گزینه برای مهار نقدینگی سرگردان از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مطرح می شود که همگان می دانند سرانجام این کار، گران شدن هزینه تمام شده تجهیز منابع برای بخش های اقتصادی بویژه تولید است. بنا بر گزارش کارشناسان اقتصادی ، فشار بانک مرکزی در شهریورماه سال […]
CLOSE
CLOSE