قیمت دلار بایگانی | پایگاه خبری اوجا تبریز
  • با سیاست اقتصادی جدید دولت
    فرود آرام قیمت ارز اتفاق می‌افتد؟
  • هنگام سرکوب قیمت‌ها، مازاد تقاضا به سمت بازار سیاه خواهد رفت/ اکثر کشورها مثل ایران از بحران‌های اقتصاد خود درس نمی‌گیرند مدیریت یک اقتصاد کار بسیار دشوار و پیچیده‌ای است و مطابق نظر کارشناسان و تحلیلگران، نیازمند سه فاکتور کارشناسی مالی، تجربه واقعی جهانی و شهامت سیاسی است. این روزها نقش انتظارات و عوامل روانی […]
CLOSE
CLOSE