فریدون حسنوند ، رئیس کمیسیون انرژی ، مجلس شورای اسلامی ، حامل های انرژی ، برنامه ششم توسعه ، افزایش قیمت حامل های انرژی ممنوع بایگانی | پایگاه خبری اوجا تبریز
  • هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده ممنوع است
  • فریدون حسنوند با اشاره به طرح مباحثی همانند دونرخی شدن بنزین، گفت: همانگونه که قبلا گفته شد با توجه به اینکه کمیسیون انرژی کلیت تبصره ۱۸ درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی را رد کرده بنابراین هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده ممنوع است.
CLOSE
CLOSE