شروط ماندن بازنشستگان بایگانی | پایگاه خبری اوجا تبریز
  • شروط ماندن بازنشسته ها
  •  تا دو ماه آینده باید تمامی بازنشسته‌ها از سازمان‌ها بروند؛ مگر آنهایی که مسثنی‌ شده‌اند. آنهایی که می‌مانند هم شرایط خاصی برای حقوق و مزایا، ساعت کاری و پست خود دارند. قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی با ارائه طرح دو فوریتی از سوی دولتبه مجلس، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ تصویب […]
CLOSE
CLOSE