خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۵/۰۱/۳۰ ۲۳:۱۸
شناسه خبر : 464

ترکی صحبت کردن روحانی و فارسی صحبت کردن اردوغان

در این فیلم لحظات جالبی از ترکی صحبت کردن روحانی و فارسی صحبت کردن اردوغان را مشاهده می کنید. ...

در این فیلم لحظات جالبی از ترکی صحبت کردن روحانی و فارسی صحبت کردن اردوغان را مشاهده می کنید.