وی ادامه داد: اداره امور ورشکستگی تبریز به عنوان قائم‌مقام شرکت مذکور تمامی شش دانگ کارخانه را طبق فرآیند قانونی به فروش می رساند ولی تمامی مراقبت‌ها بر این است تا سطح تولید لطمه ندیده و پرسنل شرکت نیز حفظ شود .

وی با اشاره به برخی شرایط مندرج در آگهی فروش اظهار داشت: فروش این کارخانه نقدی بوده و اداره امور ورشکستگی تبریز در رد و یا قبول پیشنهادات در راستای احراز اهلیت و صلاحیت خریدار برای ادامه تولید و اشتغال همه پرسنل شرکت مختار و مجاز است .

نجاتی با تاکید بر اینکه شرکت تراکتورسازی تبریز متقاضی خرید شرکت ماشین‌آلات صنعتی است و در این راستا نیز تا کنون همراهی و همکاری لازم را انجام داده ،تصریح کرد : تا امروز سعی شده است خللی در امر تولید و اشتغال کارکنان بوجود نیاید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با اشاره به این مطلب که شرکت یاد شده هم اکنون با ظرفیت مناسبی در حال فعالیت است گفت : کارخانه ماشین آلات صنعتی از سوی اداره امورورشکستگی مشروط به حفظ و اشتغال ۲۰۰ نفر کارگر باسابقه و متخصص شرکت و عدم تعدیل نیرو به مدت ۵ سال به خریدار واگذار خواهد شد و سیستم قضائی نیز با تسلط کامل برموضوع نظارت دقیق و کامل بر فرآیند واگذاری خواهد داشت.