عضو شورای شهر تبریز گفت: در مکتب تشیع بدهکار دنبال طلبکار می رود نه اینکه به طلبکار بگویند منتظر طلبت باش تا هر وقت پول داشتیم آن را پرداخت کنیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، محمد حسن اسوتچی در نظق پیش از دستور جلسه روز یکشنبه شورای شهر تبریز با اشاره به سوال از شهردار تبریز در خصوص بدهی های شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: این نامه را ۱۲ نفر امضا کرده اند.

او با انتقاد از هیئت رئیسه در خصوص عدم قرارگیری آن در دستور جلسات گفت: تنها ۱۲۰ میلیارد به اشخاص حقیقی بدهکاریم.

اسوتچی با بیان اینکه تبریز قبل از شهر گردشگری پایتخت تشیع است تصریح کرد: حق الناس در تشیع جایگاه بالایی دارد، اگر ما به تشیع معتقدیم باید دنبال طلبکارانمان بگردیم نه اینکه به آنها بگوییم منتظر باشید پولتان را بدهیم.

این عضو شورای شهر تاکید کرد:  آقای شهردار می گویند که ۸۶ درصد مردم از عملکرد فعلی شورا و شهرداری رضایت دارند و من نمی دانم این آمار را از کجا می آورند و به نظرم ۱۴ درصد بقیه که ناراضی هستند بیشتر متراکم است.

وی اظهار داشت: در نظارتی که از استخر مجموعه شهرداری کردم متوجه شدم یک تایم به نام تایم سرداران وجود دارد  که در روزهای دوشنبه و پنج شنبه آخر وقت برگزار می شود.

او گفت: البته سرداران نجیب و نفس نگهدار همیشه مایه افتخار هستند و تعدادشان هم کم نیست و این امنیت و آرامش را مدیون آنها هستیم ولی اینبار اسم آن افرادی را که در تایم سرداران از استخر شهرداری استفاده می کنند می روند را نمی گویم ولی اگر موضوع روشن نشود نامشان را اعلام خواهم کرد.

اسوتچی تاکید کرد: اگر تا ۱۵ روز تکلیف این تایم و نحوه واگذاری این تایم ها مشخص نشود تمام آن افراد را معرفی خواهم کرد.

منبع: عصر تبریز